Работилницата на Арт Парк

Основна дейност

Освен метални шкафове за офис, архивни шкафове и обзвеждане за производствени помещения,медицински шкафове и мебели, ние ви предлагаме още качествени градински мебели, посетителски пейки, поцинковани изделия за улично осветление и стълбове, пластмасови седалки за стадиони и спортни зали, пластмасови капаци за шахти, както и изработване на специални проекти.

Арт Парк ЕООД е основана през 2002 г. Разполага със собствена база, квалифициран персонал  и собствени товарни автомоби за доставка на предлаганото оборудване. През 2010г. фирмата е сертифицирана по стандартът ISO 9001:2008.